شعبه استانی انجمن علمی بازاریابی ایران در آذربایجان شرقی، به همت دکتر محمد فاریابی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه تبریز راه اندازی گردید و در محل مرکز نوآوری دانشگاه تبریز دایر گردیده است که با کمک اساتید برجسته و اعضاء مجرب و متخصص خود، آماده خدمت رسانی به مدیران، مشاوران، دانشجویان، فعالان و سایر علاقه مندان حوزه مدیریت کسب و کار می باشد.

اهداف انجمن

  • بسترسازی برای استقرار علم کاربردی مدیریت بازاریابی و فروش در استان
  • آماده سازی نیروهای حرفه ای بازاریابی و فروش برای حضور کارآمد و موثر در عرصه کسب و کارها
  • کمک به صنایع برای حضور موثر در بازارهای داخلی و خارجی
  • ایفای نقش در بهبود فضای کسب و کار استان