انجمن علمی بازاریابی استان آذربایجان شرقی، در راستای تحقق اهداف خود، خدمات زیر را به کسب و کارها و علاقه مندان حوزه بازاریابی ارائه می کند:

  • آموزش: برگزاری کارگاه‌‎ها، سمینارها، نشست‎های تخصصی و دوره‎های کاربردی در راستای ارتقاء دانش و مهارت علاقه مندان و کسب و کارها.
  • پرورش نیروهای بازاریابی و فروش: آماده سازی نیروهای بازاریابی و فروش و برگزاری دوره‎های عملی به منظور توسعه مهارت.
  • مشاوره: ارائه مشاوره به کسب و کارها و افراد در حوزه های مدیریت کسب و کار.
  • برندسازی: ارائه مشاوره، طراحی و اجرای برنامه جامع برندینگ برای کسب و کارها و افراد در راستای ایجاد، ارتقاء و حفظ برند سازمانی یا شخصی.
  • تحقیقات بازاریابی: انجام پروژه های تحقیقات بازار برای کسب و کارها در راستای شناسایی و جمع آوری اطلاعات لازم برای ورود به بازار یا گسترش نفوذ در بازارهای فعلی.
  • بازاریابی دیجیتال: ارائه مشاوره و تدوین برنامه اجرایی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارها.
  • مهندسی فروش: طراحی و استقرار سیستم های حرفه ای فروش برای کسب و کارها.
  • صادرات: مشاوره و ارائه طرح جامع صادراتی برای کسب و کارها، مطالعه و تحقیقات در بازارهای خارجی، امکان سنجنی ورود به بازارهای خارجی.
  • ارتباط با مشتری (CRM): تدوین و پیاده سازی طرح ارتباط با مشتری CRM یا ECRM برای کسب و کارها.